You are here

Szembenálló erők

Mivel Mandzsúria elfoglalása miatt a Népszövetség Japánt elítélő határozat kiadására készült, a japán kormány döntése alapján a szigetország 1933. március 27-én kilépett a nemzetközi szervezetből. Macuoka Jószuke volt japán népszövetségi delegátus Washingtonon át utazott Tokióba. Végh Miklós washingtoni magyar követ információi szerint a japán diplomata az amerikai fővárosban kijelentette, hogy „nem tartaná alkalmasnak az USA és Japán közötti jó viszony ápolására az amerikaiak részéről a Szovjetunió elismerését.”
A Roosevelt-adminisztrációt ez természetesen nem kötelezte, és mivel az amerikai elnök jobban tartott Japántól, mint a Szovjetuniótól, valamint az egyre intenzívebb szovjet-amerikai gazdasági kapcsolatok miatt is úgy döntött, hogy fölveszi a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval. /1/
Egyre több jel mutatott arra, hogy kézzelfogható közelségbe kerülhet egy szovjet-japán háború, ezért semleges megfigyelők igyekeztek a japán és a szovjet hadsereg erejéről, fölkészültségéről információkhoz jutni. Több információ eljutott a Magyar Királyi Honvédség katonai felderítéssel foglalkozó, Hennyey Gusztáv által vezetett osztályára is. Hennyey április 18-án a következő jelentést küldte a miniszterelnökségnek és a Honvédelmi Minisztérium VI. csoportjának:

„Van szerencsém Nagyméltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy a helsinki magyar királyi ügyvivő sürgönyjelentése szerint megbízható helyen olyan értesüléseket szerzett, amelyek szerint az orosz hadvezetőség vlagyivosztoki, csitai és habarovszki helyőrségek megerősítésére csapatokat küld a Távol-Keletre. Egy finn katonai szakértő szerint az orosz katonaság harcászati értéke magasabbra becsült, mint a japánoké, mert ennél modernebb.” /2/

Későbbi események igazolták, hogy Hennyey értesülései megfeleltek a valóságnak. Ennek ellenére a Szovjetunió a Japánnal való háború elkerülésére törekedett. Ennek érdekében június végén Tokióban tárgyalások kezdődtek a szovjet és a mandzsukuói kormány között a kelet-kínai vasút eladásáról. A kelet-kínai vasút részét képezte a Moszkva és Vlagyivosztok között 1891-től 1901-ig épített transzszibériai vasútnak, – s dacára annak, hogy utolsó szakasza kínai területen haladt át,- orosz, majd szovjet tulajdonban volt, amelyet az 1922-es washingtoni egyezmény is megerősített. A szovjet kormány úgy ítélte meg, hogy a konfliktusok elkerülése érdekében eladja a vasútvonalat Mandzsukuónak, ugyanakkor ennek kiváltására megépíti a Bajkál-Amur vonalat, amely már kizárólag szovjet területeken át vezet Vlagyivosztokig. A tárgyalások meglehetősen vontatottan haladtak, de a szovjet politikusok feltételezték, hogy ez alatt Japán nem lép föl támadólag a Szovjetunió ellen, így a Vörös Hadsereg tovább erősítheti távol-keleti állásait.
A szovjet elképzelések azonban csak részben valósultak meg. Augusztus végén a helsinki magyar követ már arról számolt be, hogy japán és mandzsu csapatok hatoltak be a szovjet érdekszférának számító Mongóliába, ahol megszálltak néhány stratégiailag fontos pontot. Válaszul a szovjetek csapatösszevonásokat hajtottak végre és gyakoriak lettek a határincidensek./3/

Németh Imre alezredes
Németh Imre alezredes

Japán Szovjetunióval kapcsolatos terveiről folytatott megbeszéléseket Németh Imre alezredes, törökországi katonai attasé japán kollégájával, Kanda Maszatane alezredessel. A megbeszélésekről Németh alezredes „Titkos!” jelentést küldött a Honvédelmi Minisztériumba, amelyet elküldtek Kánya Kálmán külügyminiszternek is.
A japán katonai attaséval folytatott megbeszélés előtt Németh alezredes a francia katonai attaséval beszélgetett, aki kijelentette, hogy a szovjet-mandzsu határnál a Vörös Hadseregnek csak egy hadosztálya áll. Németh ezt nehezen hihette, ezért fordult Kanda alezredeshez, aki korábban a japán hírszerző iroda orosz csoportjánál tevékenykedett, s egy évvel korábban utazást is tett a Szovjetunióban. A magyar attasé joggal feltételezte, hogy japán kollégája tájékozottabb, mint a francia.
Németh alezredes a japán-magyar rokonság kérdésével kezdte a beszélgetést, mire Kanda alezredes elmondta, hogy Japánban is működik egy turáni társaság. A mandzsúriai kérdésre térve a japán attasé kijelentette, hogy Mandzsúria pacifikálása befejeződött, s az ottani japán csapatok egy részét visszavonták. Mandzsúriában mindössze három gyaloghadosztály és egy lovashadosztály maradt, ezen kívül egy vegyes dandár feladata a vasútvonalak biztosítása. Véleménye szerint egy-két évre van szükség a japán hadsereg megfelelő hadifelszereléssel való ellátásához, ezután kerülhet sor az észak-mandzsúriai határ kiigazítására. A japán területi igényeket illetően Kanda alezredes elmondta, hogy terveik szerint a Bajkál-tó és a Szahalin-sziget északi csúcsától délre eső területekre aspirálnak, amelyet az is igazol, hogy ott a japánokkal rokon népek élnek.
A szovjet haderőt illetően a japán katonai attasé elmondta, hogy a mandzsu kérdés megoldása előtt négy szovjet gyalog- és egy lovashadosztály állomásozott Szibériában, s ezt a mandzsúriai harcok idején a szovjet hadvezetés kilenc gyalog- és két lovashadosztályra növelte, ezen kívül mintegy kétszáz repülőgép is állomásozik a térségben. A kilenc gyaloghadosztályból kettő az Ural-hegység és a Bajkál-tó között foglal el állásokat, a többi szovjet haderő pedig Vaszilij K. Blücher tábornok parancsnoksága alatt a Bajkál-tótól keletre áll, és tábori állásokat építve védelemre rendezkedik be a szovjet-mandzsu határ mentén.
Kanda alezredes kijelentette, hogy a Szovjetunióval való leszámolás ideje még nem jött el, erre csak egy-két év múlva kerülhet sor. Tavalyi Szovjetunióban tett utazása során állítólag Karl B. Radek, a Pravda Főszerkesztője azt mondta, hogy a szovjetek a Bajkál-tótól a Csendes-óceánig húzódó területeket hajlandóak átengedni, a Bajkáltól nyugatra azonban talpalatnyi földről sem hajlandóak lemondani./4/

1. Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium Politikai Iratai, K 63 Washington, 1933. április 8.
2. MOL KÜM POL, K63 Budapest, 1933. április 18.
3. MOL KÜM POL, K 63 Helsinki, 1933. augusztus 31.
4. MOL KÜM POL, K 63 Isztambul, 1933. szeptember 15.

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: