You are here

Köszöntő

Watanabe

Örülök a lehetőségnek, hogy a magyar olvasót egy hazámat magyarul bemutató újság, az Inter Japán Magazin megjelenése alkalmából köszönthetem.
Magyarország éllovasa a politikai, gazdasági reform-folyamatoknak, amely az utóbbi esztendőkben Kelet-Európában lezajlott. Világraszóló jelentősége van annak, hogy megtört a háború után több mint 40 évig tartó hidegháborús szembenállás, ezért a japán nép nagyra becsüli az Önök erőfeszítéseit, és segítséget nyújt az új parlamenti demokrácia, a piacgazdaság elvére épülő gazdasági megújulás sikere érdekében – nemzetközi téren, valamint az állami- és magánszférában egyaránt.
Ám őszintén megvallva, annak ellenére, hogy Magyarországot és Japánt mély rokonszenv fűzi egymáshoz, az emberek és áruk cseréje egyáltalán nem nevezhető mélyrehatónak, s ennek következtében a két ország népe még mindig nem ismeri eléggé egymást.
Mondhatom, hogy ebben a helyzetben egy rendszeresen megjelenő, Japánt magyarul bemutató magazin indítása nagyon időszerű, hiszen nemcsak külügyi, politikai és gazdasági vonatkozásban, hanem kultúrában, művészetben, tudományban és a mindennapi élet széles területeivel kapcsolatban is felkelti az érdeklődést.
A folyóirat alapítója, Doma-Mikó István már a régi rendszer idejétől fogva egyfolytában Japán megismertetéséért fáradozik. Ő volt az, aki tavaly Budapesttől kezdve a vidéki városokon át japán fesztiválokat rendezett, amelyeken sikerrel mutatták be hagyományos előadó-művészetünk darabjait, valamint a japán küzdősportokat. Értesültünk arról a visszhangról is, amit a Magyar Televízió közvetítése keltett az egész országban. Mindez Doma-Mikó úr lelkesedését és fáradhatatlanságát dicséri, aki ezzel is sokat tett az országaink közötti kapcsolatokért. Erős reménységünk, hogy a magazin, amely ebből a lelkesedésből és fáradhatatlanságból született, nagy szerepet fog játszani a két ország közötti baráti együttműködés kiszélesítésében.
Köszöntőmet zárva kívánom, hogy az Inter Japán Magazin egyik jó útmutatója legyen a most hazájuk újjáépítésén fáradozó magyaroknak.

Michio Watanabe
(Japán miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter)

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: