You are here

Fegyverkezési versenyt indíthat Japán önvédelmének erősítése

Doma-Miko

Japán módosítaná a csak önvédelmére jogosító alkotmányát. A következő lépés: drónok, ballisztikus rakétaelhárító rendszer és a haditengerészet erősítése.

Tengeri szomszédjai fegyverkezése miatt fokozatosan növekszik a csak önvédelmi fegyveres erőkkel rendelkező Japán fenyegetettsége. A második világháborút követően amerikai nyomásra elfogadott alkotmánya kizárja támadó fegyverek birtoklását. Annak békeparagrafusa ezt írja elő: „A japán nép mindörökre lemond a háborúról, mint a nemzet szuverén jogáról. Az államnak nincs joga hadviselésre” Ennek tudatában a gazdaságilag erős, de katonailag szomszédjainál gyengébb szigetország könnyen sakkban tartható. Az Ázsia vezető gazdasági és katonai szuperhatalmává vált Kína szinte nap mint nap megalázza a különböző határincidensekkel, s a japán tengeri határán belüli Szenkaku-szigetek visszakövetelésével. A hirtelen atomhatalommá vált kommunista miniállam, Észak-Korea pedig egyenesen Japánnak irányozza atomtöltet hordozására is alkalmas rakétáit, nem szűkölködve a hol megalázó, hol meg egyenesen nevetséges követelésekben. Dél-Korea a szomszéd figyelmetlenségét kihasználva megszállta a japán fennhatósága alá tartozó Takesima szigetet és vitatott tulajdonjogának cáfolására katonai támaszpontot telepített oda.
Japán biztonsága és méltósága érdekében nyilvánvalóan módosítani kell az immár elavult alkotmányt. A változtatást a fokozatosan eltolódó nemzetközi erőviszonyok hatására több japán kormány felvetette, de valódi tettekre csak Abe Shindzo miniszterelnök vállalkozott. Az alkotmánymódosítás ugyanis heves vitákat vet fel nem csak a háború borzalmaitól irtózó helyi lakosság körében, de a Japán második világháborús fegyverkezésének feltámadását vizionáló szomszédokban is, elsősorban Kínában és a két Koreában.
A jelenlegi katonai erőviszonyok:

Doma-Miko

Japán fegyverkezése, a katonai erőegyensúly helyrebillenése az erőfölényre törekvő szomszédokat is további fegyverkezésre, hatalmas kiadásokra késztetné, amit szeretnének elkerülni. Egyelőre csak nyilatkozatokkal, II. világháborús szerepének felemlegetésével és a náci Németországgal való összehasonlítással próbálják a japán kormányt rossz színben feltüntetni, eltéríteni szándékától. Japán megerősödésével nyilvánvalóan az országban állomásozó, a „védelemébe besegítő” amerikai csapatokra is kevésbé lenne szükség. Az amerikai támaszpontok kivonásával az USA nyakába szakadna azok fenntartásának költsége, és csökkenne a befolyása az ázsiai országokban.
Ám Abe Shindzo miniszterelnök rendíthetetlen, az ország sebezhetőségét sürgősen meg kívánja szüntetni. Miután pártja, a Liberális Demokrata Párt (LDP) a japán felsőházban is többséget szerzett, Abe kormányfő bejelentette, hogy nemzetibb elkötelezettségű gazdaságpolitikára és határozottabb védelmi-katonai stratégia szükséges Japán pozícióinak megtartásához. Konkrét döntésekre decemberben kerül sor.
Nakano
Inter Japán Magazin

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: