You are here

Világító Tűzbogárka (Állatmese)

Erdők, hegyek homályában, sziklák, bércek vadonában áll egyháza szent Buddhának, csoda­tevő hatalmának. Világító volt a templom Nipponszerte híres neve, fénylövellő Tűzbogárkák Istenkéje lakott benne. Homályosban röppenőknek templombonca osztogatott villogtatót, sűrű, sötét éjszakákon mezőszerte villogtatót. Loccsanó víz csobogott lent, száz madárka csattogott fent, hírül hordván Világító szent hatal­mát, Tűz-Istenke csodálatos akaratát. Nyári estén, nap letűntén ezerszámra elzümmögnek, templom körül röpdécselve eldümmögnek.…

Olvass tovább!