You are here

Űrben edzett fém (4. rész)

sword… Negyven éve volt, hogy nagyapám elmesélte az űrből érkezett kő történetét, de máig emlékszem minden szavára.

Ma Tokió egyik nagy gyárában dolgozok hajnaltól késő estig. Mégis, minden este munka után felülök egy vonatra, hogy magam mögött hagyjam a világ legfénylőbb, legnagyobb városát. Hív a sötét éjszaka csillagok millióitól sziporkázó égi paplanja.

Megrögzötten bámulom a selymes fűben fekve, és várok. Várok egy üzenetre. Egy jelre.

Úgy érzem, nagyapám nem véletlenül mesélt nekem a szikláról. Tudta, hasznomra válik majd. Én pedig követem a rám rótt sorsot. Családom nem szereti, de tűri.

2013-ban ragadott magával az űrben kutakodás fanatizmusa, mikor az év februárjában magam is szemtanúja voltam egy aszteroidának. Cseljabinszkban voltam egy konferencián, mikor a város felett az űrben felrobbant valami. Rögtön megértettem nagyapa történetét.

Kutakodni kezdtem levéltárakban, könyvtárakban. Feljegyzéseket kerestem, számoltam. És rájöttem valamire. Rendszere van az égi üzeneteknek! Az elsőnek feljegyzett égi szikla egy régi könyvben jelenik meg, mint üstökös. A könyv írói szerint a megváltó eljöttét jelezte, és teljesen veszélytelen volt a bolygóra. Nem utaltak becsapódásra, semmilyen következményre. Azonban a magyarok ősei is, és az én őseim is tudatában voltak a valódi jelentőségének. Megtalálták azt a sziklát, aminek becsapódását tagadták a kétkötetes könyv írói. A szittyák is, és Yamato hime nagyanyjának a nagyanyja is elrejtették, mivel félték a hatalmát. És csak századok múlva került elő, mikor is alkalmasnak találtatott valaki, hogy hordozója legyen az űrben edződött fémnek.

Nagyapám kisgyermekként volt szemtanúja az 1908-as tunguzkai-meteor becsapódásának. Megszökött otthonról. Egy hajón rejtőzött el, ami a szárazföld felé tartott, és elhagyta Japán szigeteit, hogy kiderítse, mi okozta a nyugati égen a hatalmas felvillanást.

Megtalálta azt a természeti pusztítást, amit maga után hagyott az iszonyatos robbanás.

És végigélte az azt követő borzalmakat. Két világháborút, a hidegháborút, és minden egyéb konfliktust, akár keleten, akár nyugaton történt. Akkora volt az a szikla, hogy az egész világot betemette ércének törmelékeivel. A civilizált, magukat értelmesnek kikiáltó nagyhatalmak rögtön megkaparintották a vasércet, ahelyett, hogy hagyták volna ezúttal is évszázadokig hűlni. Tankokat, géppuskákat, bombákat gyártottak belőle, és mindenki tudja, milyen pusztítást okoztak velük.

Aztán jött 2013-ban az, aminek magam is szemtanúja voltam. Ismét kaptunk egy üzenetet az űrből. Vas, arany, és ki tudja, mi volt még annak a sziklának a belsejében. Súlyától összetömörödött a talaj, ahová becsapódott, és kipréselte a földben lévő növényekből az olajat. Ismét lecsaptak rá a nagyhatalmi sakkjátékosok, ahelyett, hogy hűlni hagyták volna. Meglátásom szerint, ez az utolsó kő nem csak kézzel fogható dolgokat hozott magával a világűrből. Volt azon valami élő, ami túlélte az űr hidegét, és a becsapódás forróságát. Valami, ami fokozatosan megfertőzi a civilizációt. A szenny, mocsok, fertő, a globalizáció vírusa, ami tönkreteszi, élhetetlenné teszi a világot.

Ki, milyen nálunk nagyobb hatalom lehet, aki módszeresen tönkre akarja tenni a Földet a rendszeres támadásaival? Vajon, elpusztítani törekszik minket? Vagy óriási hatalmával védelmezni próbálja a földlakókat, csak nem ismerjük fel az üzenetet? Folyatatom az űr fürkészését, és várom a 2018-as, újabb üzenetet. Ha számításaim helyesek, 2018 telén megkapjuk. Ha még lesz egyáltalán élő ember a bolygón, talán értelmezi majd. Fiam most 15 esztendős, akkor éppen 18 lesz! Ha nagyapám, és magam is megértettük, fiam is érteni fogja. Családfakutatásom során egyértelműen kiderült, hogy Yamato hime vére csörgedezett nagyapám vérében is.

Mint korábban említést tettem róla, az űrben íródott üzeneteknek szigorú rendszere van: a 18-as szám.

A 18, a számmisztikában fontos szerepet tölt be. Jelöli a konfliktusokat, hirtelen, váratlan, baljós eseményeket, jogtalan pénzszerzést, természeti, társadalmi katasztrófákat. A történelmi csúsztatásokat figyelembe véve, nagyjából 1900 év telt el az első, bibliainak mondott, és a második, 1908-as tunguzkai szikla érkezése között. 18-cal osztva, 105 jön ki. És valóban, 105 évvel később, 2013 februárjában ismételten kaptunk egy üzenetet Cseljabinszkban, hogy változtassunk az életünkön.

Gyors fejszámolással hamar megállapítható tehát a következő szikla várható érkezése. 105-nek a 18-ad része, 5,8. Figyelembe véve a hónapokat, valószínűsíthető, hogy azon évnek a decemberében megkapjuk egy földön-túli hatalomtól, ami nekünk jár!

Új lehetőséget, hogy változtassunk a felgyorsult világban zajló eseményeken, vagy pusztuljunk örökre a bolygó színéről.

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: