You are here

Űrben edzett fém (3. rész)

sword… – És mi történt a másik szikladarabbal, néném?

– Messze a kínajok északi határától, ahol az örök hó birodalma kezdődik, annak a vidéknek az egén hasadt ketté a szikla. Egyik fele nálunk, keleten ért földet. A másik darabot nyugatnak röpítette a villám ereje. Valahol a végeláthatatlan sztyeppék homokjában kötött ki, a szittyáknál!

– És náluk is csodát művelt?

– Nem, kedves öcsém! Akkor még nem! A szittya királyok bölcsen elrejtették egy feneketlen tó mélyére, mert félik a hatalmát. Látták ők is, hogy került a világukra, és ismerik saját belső erejük korlátait. És ismerik az ellenségeik gonoszságait is. Nem engedhették, hogy bárki megkaparinthassa, így elrejtették! Talán, egyszer majd a szittyák közül is akad valaki, aki méltó lesz arra, hogy kardot kovácsoljanak az égből érkezett kő ércéből, de addig a feledésbe merül, és csak a beavatottak tudhatnak róla.

– Yamato hime, te honnan tudsz róla? Te is beavatott vagy?

– Anyám, anyámnak az anyja, és az ő anyja is véresküt tett a sziklának. Mindannyiunk vére rácsöppent, mikor anyáinktól továbbörököltük az őrzését. Érezzük a sziklát körülölelő, jeges víz hullámzását, és a tófenék áramlatait, ahogy lassan körbeölelik, és betemetik hordalékukkal. Éreztem azt is, mikor tüzet, és szelet csiholtál kardoddal. És éreztem közeledteddel a hőjét erősödni! Így tudtam, mikor térsz haza! …

***

… – Nagyapa! Mi történt a másik kővel? – kérdezte faggató tekintetével a nyolc esztendős kisfiú, miután nagyapja álmosan dörgölte meg két ujjával két fáradt szemét, és letette kezéből Japán történelmének vaskos kötetét.

– A másik szikla még évszázadokig pihent a feneketlen tó hideg iszapjában. Sokszor próbálták megkaparintani a kinajok, meg a perzsák. Mindegyik nép, amelyik határosa volt a sztyeppék népének, magának akarta megszerezni. Ismerték Yamato Takeru legendás hőstetteit, és mindegyik császár elméjét elborította a féltékenység, hogy miért pont a szittyák földjére zuhant az ég küldte szikla. Így a hadurak sokszor megtámadták Szittyaországot. A szittyák minden harcosa szükséges volt, hogy királyuk szolgálatában a hazájukat, és a titokban tartott sziklát megóvják.

– De mi történt a sziklával? – türelmetlenkedett a kisfiú. – Mondd már!

– Mundzsuk király látta egyszer ugyanazt az álmot, amit Keiko császár is annak idején. Az ő fia volt, akinek születése meghozta a szittyák hatalmasságát. Tudod, ki volt Mundzsuk király fia? Atilla! Azt beszélik, hogy az egész nyugati világot meghódította, miután ajándékul megkapta az égből jött szikla ércéből kovácsolt, lángoló kardot…

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: