Ön most itt van:

Dénes Mirjam: Táncoló gésák és lopakodó szamurájok

Japán izoláltságának 1853-as hivatalos megszűnésével e távoli ország kultúrája az érdeklődés középpontjába került, általános európai kortünetként. Nyugat-Európában ez az érdeklődés a világkiállítások japán pavilonjainak közönségsikerében és a műgyűjtésben, valamint a korszakban alkotó művészek munkáiban felfedezhető stílusjegyekben nyilvánult meg, mely jegyek a klasszikus japán ábrázolás megismeréséből származtak. Franciaországban főként az impresszionista és posztimpresszionista festők munkáiban, hazánkban pedig Németországhoz hasonlóan főként a…


Olvass tovább!

Lukáts János: A négylábú kapitány 9/20

Amikor haragszik az óceán Harmadik napja rótta köreit céltalanul Vidor a Nisikó néptelen fedélzetén. Harmadik napja nem látta szeretett gazdáját, a kapitányt, ami bánattal és szomorúsággal töltötte el kutyaszívét. És végül, harmadik napja kellett magának megoldania az élelemszerzést, ami egy elhagyott és kiégett hajón, a Csendes-óceán közepén nem éppen könnyű feladat. Vidor ma is, mint egyébkor, hajnali szimatolással kezdte a…


Olvass tovább!

Novák Valentin: Isteni szél

Isteni Szél támadt a virágos dombok mögül. A hószirmok megborzongtak, s bepermetezték áttetsző fátylukkal a barna göröngyöket. Tavasz volt. Jakamo  huszonkettedik tavasza. Csak a távoli robbanások árnyékolták be, s a rémhírek,  melyek arról tudósítottak, egyre több és több ellenséges hadihajó szorongatja az  Ezer Szigetet. Jakamo tudta: a következő reggelen, indulnia kell. Mikor a Nap  vörös vonallal festi a hegyek gerincét,…


Olvass tovább!

Lukáts János: A négylábú kapitány 8/20

Matakó és csapata     – Szokatlanul nagy ma a forgalom! – állapították meg ezen a tavaszi délelőttön a honolului uzsorások. De hasonló véleményen voltak a zsibárusok, és jó üzletmenetnek örvendhettek a kikötőváros orgazdái is. Mindhárom régi és híres szakma képviselői megállapították ugyanakkor, hogy feltűnően nagy ma a fiatalkorú ügyfelek száma. „Hja, meg vannak szorulva szegény kölykök!” – mormogta feleségének…


Olvass tovább!

Tolnai Borbála: Kuriózumok a japán-magyar kulturális kapcsolatok történetéből

Jelky Andrást 1770-ben a holland kormány rendkívüli követté nevezte ki a japáni császár udvarába, hogy Japán megnyíljon a holland kereskedelem számára. Bolle János 1882-ben a selyemtermesztés tanulmányozására utazott ki Japánba, melyre így emlékszik vissza: „Japánban mindenütt a legszivélyesebb fogadtatással s olyan előzékenységgel találkoztam, melyet csak finom müveltségü lakosságtól várhatunk, mindazon személyek, a kikkel ott érintkezésbe léptem, a legnagyobb érdeklődést tanusitották…


Olvass tovább!

Illés László: Haiku

Langyos esőben elpirult nők illata. Belül mosolygok. * Féltett sóhajok. Homokba léptél megint, te édes bolond! * Időtlen arcod jelent és múltat tapos. Túl mélyre mentél. * Árnyékban álló! Kevés fényeddel szebben ragyoghatsz, mint más. * Két bűnöm harcol. Az egyik győz majd. Talán a hajnal visz el! * Ha kéred, kedves, jó, sétáljunk a vízen. Ne lássa senki! *…


Olvass tovább!