You are here

A rend a káosz ellen, avagy az állam tevékenységei a kalózkodással szemben

Az előző cikkben a Távol-keleti kalózkodásról és annak főbb történelmi állomásairól volt szó. A jelenlegi munkámban, viszont az állam akcióiról lenne szó és a kérdés arra irányulna, hogy mégis hogyan tudta elkerülni vagy adott esetben felszámolni a kalóz tevékenységeket. A történelem folyamán a különböző államalakulatok eltérő módszereket alkalmaztak a kalózokkal szemben, mégis itt is jelen vannak olyan általános módszerek, amelyek…


Olvass tovább!

A kalózok története Japánban és a közeli államokban

A kalózkodás minden egyes állam számára hatalmas problémát jelentett, amely befolyásolta a térség mindennapi életét. Számos publikációban lehet arról olvasni, hogy amióta létezik a hajózás és az ehhez párosuló tengeri kereskedelem, azóta van jelen a kalózkodás. Az ókortól kezdve már a legrégebbi civilizált társadalmakban, államokban, így például a föníciaikanál vagy asszíroknál jelen volt ez a tevékenység és a kalózkodás ellenlábasa…


Olvass tovább!

Egy magyar felfedező Japánban

Csíktapolczai Xántus János munkájának köszönhetően az első jelentősebb Távol-keleti gyűjtemény jött létre Magyarországon. Japánban már egészen korán szálltak partra olyan magyar vagy magyar származású kalandorok, tudósok akik megismerkedhettek eme távoli ország hagyományaival. A hazai képviselők közül először Ionnes Uremannus volt az aki eljutott a szigetországba és jezsuita szerzetesként tevékenykedett ott egészen addig amíg a 17. század elején a római katolikus…


Olvass tovább!

Egy festmény egy vers – szavak nélkül: Japán fametszetek hatása a nyugati irányzatokra

A Japán művészet sokáig ismeretlen volt a nyugati kultúrában, mégis egészen hamar komoly pozícióra tett szert a képzőművészet berkeiben. A Japán művészeti irányzatok így példának okáért a fametszetek készítése a hatodik század során hagyományozódott át buddhista szerzetesek közvetítésével Kínából. Eleinte a fadúcos nyomtatást az írott források sokszorosítására használták fel azonban az illusztrációkkal kísért már művészeti szinten levő alkotásokat a 16.…


Olvass tovább!

Japán női mozgalmak a 20. század első felében

A 20. század első felében a japán feminizmus újból erőre kapott, viszont rendkívül nagy megosztottság jellemezte. A korábbi cikkemben íróttakat folytatva a 20. század első felétől venném fel a fonalat a feminizmus mozgalmai terén. A korábban ismertetett politikai körökben elfogadtatott 5. cikkely teljesen meggátolta a nők beleszólását a politikába, így ez érthető mód nem volt megfelelő azon női csoportok számára,…


Olvass tovább!

A Japán “Bonaparte” története

Japán történelme az 1550-es évektől újabb fordulatot vett, mikor különböző hadurak kezdték meg harcaikat egymással. Japán az 1550-es évekre egy ingatag pilléreken nyugvó közigazgatással rendelkezett, hiszen egy a daimyók által kezdeményezett harcok során az ország újból kisebb birtokokra bomlott fel. Azonban a politikai egység felé mutató folyamat akkor kezdődött meg, amikor a sikeres daimyók nem csak területeiket tudták növelni, de…


Olvass tovább!

A Japán küzdősportok elterjedése Magyarországon

A Japán küzdősportok elterjedése hazánkban már egészen korán a 20. század első felében megkezdődött. Ahogyan egy szamuráj mondta: a magyarok és japánok gondolkodása sokban hasonlít egymáshoz. Ezt a kijelentést az a szamuráj tette meg, aki jelenleg is Pécsen él és egy dojo vezetőjeként igyekszik átadni Japán kulturális elemeit, mentalitását és ezzel egyben a bushidot. A következőkben kiszeretnék térni azokra a…


Olvass tovább!

Az orosz-japán háború orosz hadifoglyainak helyzete

A hadjáratok eseményei során több mint 70 ezer orosz katona kerüt Japán hadifogolytáborokba. Az 1904 februárjában kirobbant orosz-japán háború az első olyan nagyszabású katonai akció volt japán részéről, amelynek során egy nyugati hatalommal szemben állt. A hadászati politikának köszönhetően nem csupán feltudták zárkóztatni az országot katonailag és technológialag, de az oroszokhoz képest sokkal nagyobb katonai erőt tudtak felsorakoztatni a hadszíntereken.…


Olvass tovább!

Japán és magyar nők helyzete a 19. században

A 19. század során Magyarországon és Japánban fontos változások történtek meg, amik befolyást gyakoroltak a társadalomra és azon belül pedig a nők helyzetére. A 19. század során Magyarország és Japán egyaránt belépett egy új korszakba, amelyben a kor politikusai észlelve a modern államoktól való lemaradásukat, igyekeztek felzárkóztatni államukat. A korszakban mindkét államban megszülettek azok az új irányelvek, amelyek alapjául szolgáltak egy…


Olvass tovább!

Az orosz-japán háború előzményei

Az orosz-japán háborút megelőző események egyfelől megalapoztak egy sikeres birodalomhoz vezető utat, másfelől előkészítették a harcot egy nyugati hatalommal történő összetűzésre. A Japán történelem egyik meghatározó erőpróbája volt az Oroszországgal lefolytatott háború, mivel ekkor a történelemben először egy keleti, újonnan felfejlődött állam képes volt legyőzni egy nyugati hatalmat. Az 1904-05 közötti hadjáratok alatt Japán nem csupán hatalmas győzelmet de egyben…


Olvass tovább!