Ön most itt van:

A hold és a denevérek

Hegyek ormán fényesedik, Ujholdacska megszületik. Lent a földön, dombok alján, szikla­falak hasadékán, sűrű erdő sötétjében, mély barlangok legmélyében, fel-felrebben egy szür­kécske, feje, szárnya sötétecske. Azt hinnéd, hogy négy lábon jár, vélnéd, egy kis szárnyas madár. Pedig ő a denevérke, kis holdacska ellensége. Holdacska elmosolyodik, szürkécskékkel tréfálkozik. Ha kibújnak a fészkükből, akkor ő is előderül; ha megtérnek odujokba, holdacska is a…


Olvass tovább!

Kőfejtő és hegyiszellem

Volt egyszer egy legény, aki azzal kereste meg a mindennapi kenyerét, hogy kiment az erdőbe és köveket fejtett ki a hegyekből. Hazacipelte és kőfaragóknak adogatta el, azok meg sír­köveket meg egyébféléket faragtak ki belőle. Csekélyke volt ugyan a keresete, de a kevéssel is beérte. Egy hegyiszellem lakott volt azon a környéken és nem egyszer történt, hogy az emberek előtt is…


Olvass tovább!

Nagaszaki látványa az atombomba utáni napon

  New Yorkban, egy aukción kalapács alá került képek Nagaszakiban készültek, az atombomba ledobásának másnapján. New yorki aukción tűnt fel egy 24 fekete-fehér fotóból álló sorozat. A képek, Jamahata Joszuke japán haditudósító munkái Nagaszakiban készültek, az 1945. augusztus 9-én ledobott amerikai atombomba hatásáról. Jamahata éppen Nagaszaki mellett dolgozott, amikor az amerikai hadsereg Hiroshima után három nappal Nagaszakira is atombombát dobott.…


Olvass tovább!

Novák Valentin: Sziklabércről, mint nagy vadászok

  Sziklabércről, mint nagy vadászok kémleltem zsákmányom csapását, mikor vág át, mit szerencsém küld… A húr már feszült. Semmire lőttem. Képeimre csak. Nem céloztam, nem néztem Napba… E nagy kalandba’ lelkem elmerült. A húr már feszült. Nincsen cél, csak az Út magamban. 6 A fényben oldódó anyagban lángtestű, szende Buddha ült. A húr már feszült. S ekkor e könnyed álomképet…


Olvass tovább!

Kutasi: Érzékeny idő

  Fiamért indulok a fogdára. Bevitték a rendőrök! Még csak nyolc éves! Ma van a születésnapja! Mi történt vele? Remélem, jól van! Részleteket nem közöltek a telefonban! Annyit tudok csak, hogy betört egy múzeumba! Jövök már, fiam! Sietek! Jön apa! Mikor érek már oda? – Mi történt? – Az ön fia? Hallom hangjukon a szemrehányás maró hanglejtését. – Igen! Mi…


Olvass tovább!

Fazekas István: Hirosima árnyékai

A szerző alapos kutatómunkából származó adatai és következtetései új megvilágításba helyezik Japán legújabb kori történelmét. (Szerkesztőség) Vajon le tudjuk-e győzni a megrendülésünktől felszabaduló tébolyunkat az öncsalás simogató taktikájának kísértése nélkül, ha arra a kérdésre keressük a tárgyilagos választ: hogyan is lehetnek emberi árnyak emberek nélkül Hirosima kövein? Megtántorodunk, amikor a puszta látványból is kitetszik: az igazi értéket az emberi ámokfutás…


Olvass tovább!

Kustana: „Soha többé Hirosimát”

Jean-Louis Guilland, Henri De Turenne, Daniel Costelle: A csendes-óceáni csata dokumentumfilm 2. részéből részlet LINK (01:10:25 – től – 01:13:00 – ig): Néhány másodperc alatt Hirosima elolvadt az atom katlanban. 3 kilométeres körzetben a kövek, a fák, a házak, az emberek elpusztultak. És akik az első hullámot túlélték, a sugárzás utóhatásai miatt lassan haltak meg. A hivatalos jelentések szerint 80…


Olvass tovább!

Kustana Kusid: 1945 augusztus 6-án dobták le az első atombombát

Az első atombomba ledobása elindította a nukleáris fejlesztési hullámot. Milyen fázisai voltak ennek? Egy mondat Hirosimáról. Rendkívül érdekesek az amerikaiak, akik mindent kiszámítanak. Kiszámolták, hogy olyan nehezen tudták az első valóban japán szigeteket, Okinawát elfoglalni, olyan óriási volt ez az emberveszteség, hogy a négy japán sziget elfoglalása egymillió halottat jelentett volna, így bevetették az atomfegyvert. Második megjegyzés: az atomfegyver bevetésének…


Olvass tovább!

Urasima, a halászlegény

Élt egyszer egy jószívű halászlegény, Urasima volt a neve. Mindennap kievezett volt a tengerre és napestig egyebet se tett, mint hogy halászgatott. Apja-anyja öreg volt már és azért küzdött, azért fáradt, hogy ellássa az öregeket. Épp visszatérőben volt egyszer a tengerről, amikor hallja, hogy egy csomó apró ember, fiú- meg lánysereg, ugyancsak sikongat a parton. Kilép a csónakjából és odaigyekszik…


Olvass tovább!

Papirsárkány eregető

Élt jó régen egy asszonyka, asszonynak egy gyerekfia. Indulatos egy kis fickó, anyjának szót nem fogadó. Papírsárkányt vett neki egyszer az anyja. Ember formája volt a sárkánynak, akár egy bál­vá­nyé. Szalad a fiú a játékával, hogy eregesse fölfelé, de sehogyse ment a dolog. Szállt egy kicsit, szálldogált, aztán megint csak lecsapódott a földre. – Széttépem én ezt a rongyot, –…


Olvass tovább!