You are here

Atsushi, a magányos szamuráj Első fejezet

Az országot, amely évezredekig el volt zárva a világ elől, a szamurájok uralták, akik egymás ellen harcoltak, hogy minél nagyobb vagyonra és elismerésre tegyenek szert. A hatalmi harcok átláthatatlan káoszában egy magányos szamuráj járta japán településeit. Megbüntette a bűnösöket, megjutalmazta a jókat. Sokan jótevőnek gondolták, sokan kegyetlen gyilkosnak. Senki nem tudta, honnan jött és hová tart. Csak azt tudták, hogy amerre jár igazságot és halált oszt. Ő volt Atsushi, a magányos szamuráj…

Atsushi marokra fogta ura otantóját, a merev, hosszú kardot, és készült a végső csapásra. Az egykor nagy hatalmú daimo, Isao ott térdelt előtte és két kezével saját maga felé irányította a tantót, a rövid nyelű kardot. Erősen koncentráltak mindketten, hogy végrehajthassák a tökéletes szeppukut.

Atsushi fekete hajában néhány éppen lehullott cseresznyevirág fejezte be földi pályafutását.

Atsushit az a megtiszteltetés érte, hogy Isao daimo felkérte, legyen ő a segédje a rituális öngyilkosság elkövetésekor.

Pár órával ezelőtt még egymás mellett harcoltak Kyoto erdei mellett. A csatában sok hűséges szamuráj küzdött utolsó leheletéig, de most az ellenség, Kane daimo seregei mehettek haza diadalt ünnepelni.

Kane híres volt vérszomjáról, nem tartotta be a busido alaptörvényeit. Sokszor tért le a harcosok ösvényéről. Asszonyaival és ágyasaival kegyetlenül bánt. Szolgáit szórakozásból is lekaszabolta. Többször ölt orvul.

Isao daimo sereget gyűjtött ellene. Japán legtöbb szamurája Isao mellé állt a harcban. Kane daimo a túlerőtől gyáván megijedve ninjákat toborzott maga köré. A szamurájok megvetették a ninjákat, akik semmilyen szabályt nem követtek. Ők egyszerű bérgyilkosok voltak. A hűség, amely a szamurájok egyik legfőbb erénye volt, ismeretlen volt egy ninja számára. Ahhoz az  úrhoz pártoltak, aki többet fizetett.

A ninják gyáván, lesből támadtak Isao és serege ellen. Mindenkit lemészároltak. Néhány nagyobb hatalmú szamurájnak felajánlotta ugyan Kane, hogy legyen a szolgája, de nagy részük inkább a halált választotta. Mindössze annyit kértek, hogy ne végezzék ki őket, hanem szeppukut követhessenek el. Így nem maradnak szégyenben. Kane nevetve mészároltatta le őket a ninjáival. Isaot nem merte bántani. Tudta, ha Japán egyik legnagyobb hatalmú földesurát szégyenben hagyja meghalni, az összes szamuráj, aki nem az ő szolgálatában áll, nagyobb sereget fog gyűjteni, mint Isao és akkor a ninjái se fogják megvédeni.

Isao daimo saját félmeztelen teste ágyékába döfte a rövid kardot. Felrántotta azt és ejtett egy vágást a hasfalán. Utána fájdalomtól gyötrődve, mégis némán, balról jobbra haladva ejtett még egy vágást a hasfalon.

Atsushi lesújtott a hosszú karddal. Isao daimo fejét csak egy vékony réteg tartotta a nyakán. Az erdei tisztást, ahol a szeppukut elvégezték, beterítette a vér. Isao, az egyik legnagyobb japán földesúr holtan terült el a friss fűben.

Kane daimo, aki végig ott állt Isaoval szemben, fekete maszk mögé bújt ninjái között, odaszólt Atsushinak.

–Szép vágás volt Isao részéről és a tiedről is. Soha nem láttam még ilyen tökéletes szeppukut! Pedig hidd el, láttam egy párat!

–Neked soha nem lesz részed ebben a megtiszteltetésben!

Atsushi odalépett Kane elé és beledöfte a kardját a daimo gyomrába. A ninják meg se mozdultak, hogy megvédjék Kanet, aki egy utolsó, döbbent pillantást vetett feléjük.

 Atsushi odalépett az éppen elvérző nagyúr mellé.

–A ninják mindig azt az urat szolgálják, aki többet fizet! Ha fontos lett volna számodra a hűség, igazi nagy hatalmú daimo lehetett volna belőled, aki a busido törvényeit követve nemesen él és becsülettel hal meg, úgy, mint Isao daimo!

–Miért ölted meg a gazdádat, ha tudtad, hogy a ninják nem fognak engem megvédeni?

–Az, hogy nem érted, azt jelenti, hogy fogalmad sincs a szamuráj törvényekről! Te nem a harcos, hanem a gyilkos ösvényén jártál egész életedben! Isao daimo becsülete úgy kívánta, hogy a vereség után szeppukut kövessen el! De tudod is te, mi az a becsület!

Kane daimo kilehelte a lelkét. Atsushi vissza akart fordulni a ninják felé, hogy őket is lekaszabolja, de azok különleges, lopakodó harcmodorukat használva eltűntek az erdőben. Nem támadtak rá Atsushira, mert nem állt érdekükben. Tudták, hogy Kane daimo halála miatt, annak valamelyik szamurája fizetni fog később, hogy öljék meg Atsushit. Addig várnak.

Atsushi odalépett Isao daimo holtteste mellé.

–Megteszem, amire kértél a halálod előtt! Folytatom a munkát, amit elkezdtél! Egész életemben azért fogok dolgozni, hogy megbűnhődjenek a becstelenek és a becsületesek megkapják jutalmukat! Fegyverrel, szóval és tettekkel harcolok az igazságért!

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: