You are here

A Szovjetunió belső és külső helyzete

Molotov 1938. november 7-i expozéja során az átlag szovjet polgár számára meglepő kijelentéseket tett. A szovjet kormányfő célzott Kárpátalja, Litvánia és Románia fölosztására.
1938. október 21-én Jungerth jelentette, hogy Sigemicut Japán londoni nagykövetévé nevezték ki, aki   el is utazott új állomáshelyére. Ezt megelőzően Konoje miniszterelnök fölajánlotta Sigemicunak a külügyminiszteri tárcát, de ő nem fogadta el. Jungerth, aki barátságos viszonyban volt Sigemicuval, azt írta róla, hogy a japán diplomácia egyik legtehetségesebb tagja, aki tulajdonképpen az egész japán diplomáciát irányította az Oslo- Berlin- Ankara vonaltól keletre, egészen Kínáig.  A volt moszkvai japán nagykövet politikai elképzelése az volt, hogy az említett vonalnál lévő országok között együttműködés jöjjön létre Japán támogatására, ha Japán a Távol-Keleten háborúba keveredne a Szovjetunióval. Sigemicu elmondta Jungerthnek, hogy azért nevezték ki londoni nagykövetté, mert Anglia és az USA együttműködése kezd veszedelmesebbé válni, mint az egyre gyöngülő Szovjetunió.
Sigemicu utódjául a japán kormány Tógó Sigenori addigi berlini japán nagykövetet nevezte ki. /1/

Tógó Sigenori

Egy héttel az első bécsi döntést követően a japán követ fölkereste báró Apor Gábort a magyar külügyminisztériumban, és kormánya nevében gratulált a békés úton elért revíziós sikerekhez. A japán követ megemlítette, hogy a következő héten szeretne hosszabb beszélgetést folytatni a külügyminiszterrel, mire Apor báró ígértet tett, hogy a követ kérését továbbítani fogja Kányának. /2/
A Szovjetunió belső és külső helyzetével foglalkozott Molotov november 7-i expozéja. A gazdasági helyzetet illetően Molotov jelentős fejlődésről és sikerekről számolt be, problémákat csak az iparral és a közlekedéssel kapcsolatban említett, ennek okai azonban szerinte a trockista kártevők voltak.
A szovjet kormányfő büszkén jelentette ki, hogy amíg a kapitalista országok gazdasága stagnál, addig a szovjet ipar teljesítménye az előző évihez viszonyítva 12,5 %-kal nőtt. Azt a dilemmát, hogy a Szovjetunióban óriási az áruhiány, a kapitalista országokban viszont roskadoznak az üzletek polcai, Molotov úgy oldotta föl, hogy a szovjet munkások keresete lényegesen magasabb, mint nyugati társaiké, ezért azonnal vásárolnak, a tőkés országok munkásai viszont alacsonyabb bérük miatt képtelenek erre.
Az élelmiszer ellátással kapcsolatba Molotov megjegyezte, hogy az idén nagy szárazság volt a Volga vidékén és Moszkva környékén, annak ellenére, hogy készleteket tartalékoltak nem várt eseményekre, amelyekbe valószínűleg a háború is beletartozott.
Molotovval ellentétben a moszkvai magyar követ nem látta ilyen rózsásnak a Szovjetunió helyzetét, mert azt írta, hogy sok szovjet polgár már hónapok óta nem látott vajat, húst, tejet, és órákig kell sorban állni egy-egy kiló káposztáért vagy burgonyáért. Molotov kijelentéseinek így enyhén szólva kevés igazságtartalma volt, amit az is alátámaszt, hogy a Jungerth által leírtak az 1980-as évek végéig mindennaposak voltak a Szovjetunióban.
Molotov  arról is beszámolt, hogy a választásokon a választó polgárok 98-99 %-a a kommunista pártra és a vele szövetséges mozgalmakra szavazott. Jungerth ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a választásokon való részvétel kötelező volt, és a kommunista párton kívül másra nem is lehetett szavazni.
A külpolitikai helyzetet illetően Molotov kijelentette, hogy megkezdődött a hadüzenet nélküli, második imperialista világháború, s Gibraltártól Sanghajig ádáz harcok folynak.
Molotov Jungerth kifejezésével élve, „erősen aggódott” Anglia, Franciaország és az USA létérdekeiért, amelyeket 1935 óta Olaszország Afrikában, a németek Közép-Európában, a japánok pedig a Távol-Keleten veszélyeztetnek. A kormányfő kijelentette, hogy a nyugatiak tartanak az európai munkásság erősödő mozgalmaitól és a kínaiak felszabadulási törekvéseitől.
A nyári Haszán-tavi incidenssel kapcsolatban Molotov azt mondta, hogy a japánok- még inkább a németek – meg akarták állapítani a Vörös Hadsereg harckészségét, de fájdalmas választ kaptak.
A szovjet politikus a müncheni egyezménnyel kapcsolatban kijelentette, hogy a nyugati nagyhatalmak azt nagy győzelemként könyvelték el, valójában viszont Németország és Anglia győzelme volt Franciaország ellen, miközben a négy nyugati nagyhatalom legyőzte Csehszlovákiát. Németország a müncheni egyezmény révén többet kapott, mint amire számított, de Lengyelországnak is jutott egy kis darab Csehszlovákiából.
„Magyarország pedig falánkul ugyancsak egy tekintélyes darabot nyelt le” –mondta el az első bécsi döntésről véleményét Molotov, aki ezt követően Kárpátalja, Litvánia és Románia fölosztására tett célzásokat.  A Szovjetunió nem vett részt, és nem is szándékozott részt venni Csehszlovákia földarabolásában –jelentette ki Molotov.
Ezt követően Molotov a Szovjetunió jövőbeni feladatait vázolta. Tekintettel arra, hogy a Szovjetuniót ellenséges kapitalista államok veszik körül, a Szovjetuniónak erősítenie kell kapcsolatait a nemzetközi munkássággal, fejlesztenie kell a Vörös Hadsereget és a flottát, valamint mozgósítani kell a népet.
Jungerth azt írta jelentésében, hogy ellentétek alakultak ki Sztálin és Litvinov között a követendő külpolitikát illetően. Sztálin a Komintern politika támogatását erőltette, Litvinov azonban attól tartott, hogy emiatt a Szovjetunió külpolitikailag elszigetelődik. Nem kellett jósnak lenni ahhoz, hogy kiderüljön, a vitából Sztálin fog győztesen kikerülni, ezért Dimitrov máris cikket írt a Pravdában, amelynek célja Jungerth szerint az volt, hogy azt a látszatot keltse a szovjet nép és a világ előtt, hogy    a Szovjetunió gazdaságilag erős, politikailag egységes, kulturálisan haladó ország, amelyet az őt fenyegető imperialistákkal szemben békeszerető, megbízható diplomácia, valamint erős és verhetetlen hadsereg védelmez.    /3/

Folytatjuk.

1. Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium Politikai Iratai, K 63 Moszkva, 1938. október 21.
2. MOL, KÜM POL, K 63 Budapest, 1938. november 7.
3. MOL, KÜM POL, K 63 Moszkva, 1938. november 17.

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: