You are here

A Felkelő Nap országa Pécsen.

 

A magyar-japán kapcsolatok meglehetősen régre nyúlnak vissza, amely nem csak a magyar expedíciókban merült ki, amik a Japán szigetvilágba irányultak, hanem rendkívül sokrétű gazdasági, kulturális viszonyokban is. Ezeket a viszonyokat, azonban nem csak a magyar és japán kormány alakította ki egymás között, ugyanis az évek során különböző magyar városok is igyekeztek jó kapcsolatokat ápolni Japánnal. Ezért sorozatomban különböző megyeszékhelyek Japánnal kialakult viszonyáról szeretnék írást közölni, amely így előzetesen is igen csak sokrétűnek mondható és mindezt több aspektusból érdemes vizsgálni.

Ennek értelmében első állomásunk a mediterrán éghajlattal bíró, sokrétű kulturális elemekkel rendelkező Pécs. Az első érintkezés a város és a szigetország között 1911-ben történt meg amikor előkelő japán tisztek érkeztek a helyi hadapród iskolába. Érkezésük célja a katonai nevelés tanulmányozása volt, így tökéletes választásnak bizonyulhatott az intézmény megtekintése, amely 400 hallgató számára biztosított helyet, valamint 160 helyiséget foglalt magába, amelyben nem csak a hallgatók lakosztályai, hanem a kikapcsolódásra, közösségi életre szolgáló termek, szobák is kiépülésre kerültek. Az I. világháborút követően egy jó ideig nem volt kapcsolat a két fél között, viszont 1937-ben váltás történt. Ekkor a Magyar Nippon Társaság szervezésében előadást tartottak Pécsen, amelynek keretén belül dr. Mezey Istvánnal együtt Saigo Jugo japán herceg, bécsi katonai attasé is a városba érkezett. A japán herceg ekkor beszédet mondott, melyben kifejtette, hogy a háború alatt Japán segítséggel kerülhettek haza a magyar katonai hadifoglyok, valamint a korszakban elméletbe létező magyar-japán etnikai hasonlóságról is értekezett. A következő években leginkább a Kádár korszakban élénkült fel a két fél közötti viszony, amely rendkívül sokrétűnek volt mondható. Nem csak kulturális, de nagyon fontos gazdasági és oktatási eredmények születtek az évek során. 1960-ban Kahashi Ahasima világhírű karmester tartott előadást. 1963-ban egy teljesen más ügyben érkeztek a felkelő Nap országából képviselők. A Japán Bányászszakszervezet 3 delegáltat küldött Pécsre, annak érdekében, hogy szemügyre vegyék a helyi bányákat. A cikk alapján kifejezetten megvoltak elégedve a bányákban kialakított biztonsági szabályoknak és felszereléseknek. Az oktatás szempontjából 1964-ben jogászok érkeztek, akik Pécsen a Jogtudományi egyetemen vettek részt előadásokon egy nemzetközi konferencia keretén belül. Persze a 60-as években a kapcsolat egyáltalán nem nevezhető egyoldalúnak példának okáért 1964-ben a KISZ Pécs Városi Bizottságának titkára Japánban vett részt előadásokon ahol megismerkedett a japán iskolai élettel, melynek köszönhetően előadást is tartott Pécsen. 1967-ben Hideome Tuge a tokiói egyetem pszichológia professzora érkezett a városba annak érdekében, hogy az új intézetéhez kérjen segítséget Lissák Kálmán professzortól. Ugyanebben az évben a város még fogadott egy 19 tagú küldöttséget akikkel Fukushima-ken polgármestere is utazott. A küldöttség a cikk szerint pozitívan vélekedtek Pécs gyors fejlődéséről. A csoport a helyi nevezetességek megtekintését követően egy gyár látogatást is megejtett a porcelángyárba. A város és Japán közötti kapcsolat igazán a 70-es évektől kezdve élénkült fel. Ekkortól már nem csak kulturális értelembe látogatták szívesen japánok Baranya megyeszékhelyét, de gazdasága végett is. 1970-ben a helyi tejüzemet látogatta meg két japán képviselő, akik elismerően nyilatkoztak az üzemről. Az időszakban elmondható, hogy különösen a tejpor exportálása a szigetországba vált jelentőssé Pécs szempontjából, amely jelentős bevételeket jelentett a helyi hálózatnak. További gazdasági érdekek kiépülését jelentette az 1971-es kesztyűgyár tárgyalásai Japánban. Bár a különböző cikkek elmondásai alapján a japán piacra igen nehezen tört be a pécsi kesztyű és eladásai nem is voltak olyan jelentősek, ennek ellenére 1975-ben már számottevő megrendeléseket bonyolítottak le a szigetországgal. 1971-ben egy újabb jelentős esemény keretein belül Japánból fejlett mezőgazdasági eszközök érkeztek kiállításra. Az egyik és talán legjelentősebb együttműködés azonban 1972-ben kezdődött meg, ami a mai napig meghatározó látképé vált Pécsnek. A tv torony megépítésével egy olyan műszaki együttműködésre került sor Japán és Pécs között, amely a későbbi évekbe is meghatározóvá vált. Osakából érkeztek szakemberek, valamint az antennához tartozó alkatrészek. A kész tv toronyhoz még két évvel később is érkeztek Tokióból ellenőrizni, hogy megfelelőképpen működik a tv adó. 1975-ben a pécsi csillagvizsgálóba hordozható japán gyártmányú távcsövek érkeztek, amelyek országszerte is eléggé ritkák voltak. Ugyanebben az évben a helyi Kodály Intézetbe egy 31 fős zenepedagógusi személyzet érkezett, akik a helyi módszertanokkal ismerkedtek meg. A zenével kapcsolatban az elkövetkező években többen képviseltették magukat, mint pedagógusok, illetve maguk zenészek is, mint például Kobayashi Ken-Ichira. Ha a művészeti tevékenységeket vesszük figyelembe az országban elsőként betonból készített szobrot Issei Amemiya, akinek munkáját 1978-ban avatták fel a pécsi Uránváros területén. A szobor még mai napig kiemelkedő alkotásnak számít, valamint hasonló eljárásban ugyanúgy 1978-ban Kígyós Sándor művész Újmecsekalján szintén egy beton szobrot alkotott. A 80-as években leginkább a kulturális oktatási együttműködés kezdett felvirágozni, hiszen többször japán pedagógusok jártak Pécsen továbbképzés végett, vagy számos világhírű zeneművész adott elő a városban, mint például a világhírű japán testvérpár Ko Iwasaki és Shuku Iwasaki.

1989-re már többszintű együttműködést igyekezett kialakítani a pécsi városvezetés Japánnal. A település vezetősége, több évben is igyekezett követeket hívni a felkelő Nap országából, annak érdekében, hogy azok előadást tartsanak a különböző lehetőségekről, valamint a modernizálódó Japán piacról. Összességébe Pécs és Japán között egy igen csak mély kapcsolat alakult ki az évek során, amely mint látható rendkívül sokrétűvé és meghatározóvá vált.

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: