You are here

A bagolyisten dala – Ainu dalok (14/14)

ainu1

Ainu dalok Chiri Yukie gyűjtéséből
A magyar változat készítője Müller Márta
A fordítás az alábbi kiadvány alapján készült: The Song The Owl God Sang, fordító Benjamin Peterson
Müller Márta
Copyright: © 2015 Müller Márta
Minden jog fenntartva

 

Kis Okikirmui második dala

Another Song Pon Okikirmui Sang

Nitnekamui a legfőbb gonosz démon. Meg akarja
törni, szét akarja rombolni az emberek és az állatok
között fennálló ökológiai egyensúlyt, Okikirmui ezt
akadáyozza meg.

Tanota hurehure
Egyik nap, mikor a folyó mentén lefelé sétáltam,
Találkoztam Kis Nitnekamui-val, a gonosszal.
A gonosznak mindig gyönyörű a megjelenése,
Gyönyörű az arca. Fekete ruhába volt öltözve,
Kis diófa íjat és diófa nyilakat hordott magával,
És mosolyogva azt mondta:
„Okikirmui, játszunk egy játékot.
Megmutatom neked, hogyan lehet döglött halakat
csinálni.”
Így szólván, hozzáillesztett egy diófa
nyílat a diófa
íjához,
És kilőtte a forrás irányába,
A forrásból ezután diófa víz jött, szennyezett víz
folyt,
S mikor a lazacok jöttek, szenvedtek a mocskos
viztől, és
Sírva megfordultak, hogy visszatérjenek az
otthonaikba, és
Kis Nitnekamui szélesen vigyorgott ezt látva.
De engem dühített a látvány,
Fogtam egy arany nyilat az arany íjamba,
Kilőttem a forrás irányába, s lám,

Ezüstösen csillogó, tiszta víz folyt ezután,
Özönlöttek a lazacok, mert meggyógyultak a tiszta
vízben,
És hangos kacagással boldogan
Pancsoltak felfelé a folyóban.
Harag borította el Kis Nitnekamui arcát, és azt
mondta:
„Ha te ragaszkodsz ehhez, akkor
Megmutatom neked, hogyan lehet döglött
szarvasokat csinálni.”
Így szólván, hozzáillesztett egy diófa nyílat a diófa
íjához,
És kilőtte az ég irányába, s a fennsíkról
Diófa szél jött, vadul örvénylő,
És a fennsíkról a szarvasokat,
Egymás után a nyájakat,
Felfújta mind az égbe.
Kis Nitnekamui szélesen vigyorgott ezt látva.
De engem dühített a látvány,
Fogtam egy arany nyilat az arany íjamba,
Kilőttem a szarvasok után, s lám,
Ezüst szél, tiszta szél támadt, mely
A szarvasokat, valamenni nyájat,
Lefújta vissza a fennsíkra.
Harag borította el Kis Nitnekamui arcát, és azt
mondta:
„Te haszontalan csirkefogó! Ha tényleg ezt akarod,
Akkor vívjunk egy igazi párviadalt.”
Ezzel levette a kabátját.
Én is levettem az öltözetem,
És birkóztunk, egymást megragadva viaskodtunk.
Hol az egyikünk, hol a másikunk esett el, majd
ugrott talpra,

Harcoltunk, és engem megdöbbentett az ő
rettenetes ereje.
Végül, eljött az idő,
Mikor összeszedtem minden erőmet,
A gerincemből, a testem minden apró kis sejtjéből,
Felemeltem Kis Nitnekamuit a vállamra, és
Messzire hallatszott a hangja, mikor
Elhajítottam a nyers, érdes sziklákra.
Megöltem, a pokolra küldtem, és
Mindenhol csend volt körülöttem.
Mikor vége lett, hazamentem a folyó mentén,
A lazacok vidám, boldog nevetése kísért,
Ahogy csapkodtak a folyóban,
És a szarvasok vidám, boldog nevetése a
fennsíkról,
Legelészésük közben.
Ezeket látva, elégedett voltam,
És visszamentem a házamba.

Így beszélt Kis Okikirmui.

Ainu fogalmak listája

Ainu moshir az emberek világa

Apehuchi Tűz Nagyanyó, a tűz és a házi tűzhely istene

Chikap Kamui az ország és az egészség, a jólét istene

Chisekor Kamui a ház istene, a ház öregemberének szokták nevezni

Hayokpe az állati test, ami az isten számára olyan, mint egy páncél, melyet felölt

Inau rituális tárgy, az isteneknek készített áldozati tárgy

Kamui a kamui sok mindent jelent a mi fogalomvilágunkban: istenséget, szellemet, démont, személyként megjelenő természeti erőt. A történetekben általában a kamui valamilyen állat formában jelenik meg, az állat megölése után a kamui-nak kell áldozatot bemutatni.

Kamui moshir a szellemek, a démonok világa

Nispa a nispa olyanokat jelenthet, mint „főnök”, „fontos személyiség”, „tiszteletreméltó ős” .

Nitnekamui a rossz szellemek, a rossz démonok világának a főnöke, a legfőbb rossz. Az ő legfőbb törekvése, hogy szétrombolja az egyensúlyt, ami az emberek és az állatok, illetve az emberek és a szellemvilág között van, melynek megteremtésén és fenntartásán Okikirmui fáradozik.

Nusekor Kamui a házi oltár istennője, azé a helyé, ahol az inau-t szokták tartani. Vészhelyzetben megjelenik az emberekek kígyó formában. Természetesen az ilyen kígyót sohasem szabad megölni.

Okikirmui Okikirmui a legnagyobb hőse az Ainu-knak, nagyon sok történet kering róla. Vele összehasonlításban Samayunkur mindig gyenge.

Repun Kamui a tenger istene

Sake     az áldozáshoz készített szent ital

Sakehe refrén a dalokban

Samayunkur Ainu hős, a három testvér: Okikirmui, Samayunkur, Shupunranka egyike

Wepeker népmesék prózában elmesélve

Yukar epikus dalok, recitálva előadva, gyakran ismétlődő dallamdarabokkal

 

 

Ajánlott bejegyzések

%d bloggers like this: